Waarom citizen science?

(Fietsers en voetgangers steken een drukke autoweg over. Voice-over:)

VROLIJKE MUZIEK

VOICE-OVER: Het RIVM wil graag ondersteuning bieden aan mensen die zelf luchtkwaliteit willen meten.
Deze vorm van onderzoek, waarbij de burger zelf bijdraagt aan het leveren van resultaten heet 'citizen science'.
MARGA JACOBS: Citizen science betekent voor mij vooral dat burgers het zelf kunnen gaan doen.
CHRISTINE STROUS: Wij merken dat mensen die geïnteresseerd zijn in luchtkwaliteit het leuk vinden om te weten hoe de luchtkwaliteit in hun woonplaats is maar het eigenlijk nog belangrijker vinden om te weten hoe de lucht bij hen in de buurt is.
FRANK KRESIN: Ik vind citizen science belangrijk om drie redenen.
Enerzijds de betrokkenheid van burgers bij hun leefomgeving in de tweede plaats dat meer gegevens leiden tot meer inzicht en het derde is dat ik hoop dat het meer handelingsperspectief biedt en daarmee bijdraagt aan een schone, gezonde en leefbare stad.
MENDY VAN DER VLIET: We willen problematiek zoals luchtkwaliteit en klimaatverandering als wetenschappers oplossen maar we hebben ook de burgers nodig, omdat we samen veel meer kunnen doen.
LINDA CARTON: Je wilt wetenschap niet alleen voor de wetenschap niet alleen voor jezelf, maar je doet het voor gezonde mensen voor een goed leefmilieu op de hele planeet en voor een betere toekomst met ons allen.
VOICE-OVER: Om erachter te komen wat mensen verwachten van citizen science en om te kijken wat ze aan ondersteuning nodig hebben is het Samen meten-symposium georganiseerd.
Geïnteresseerde burgers, gemeenten en andere organisaties komen bij elkaar om samen informatie te delen.
ANDRÉ VAN DER ZANDE: We hebben hier een prachtige middag over luchtkwaliteit, citizen science en nieuwe sensoren en dat inspireert mij enorm, want mensen willen niet alleen weten hoe het gemiddeld in Nederland zit, maar mensen willen weten hoe het zit met lucht in hun eigen straat, in hun eigen wijk.
PETER VAN BREUGEL: Ik denk dat we in de toekomst veel meer met citizen science gaan doen, en wél denk ik dat het belangrijk is dat de verwachtingen bij iedereen realistisch blijven met wat je er allemaal mee kan.
GIJS BOERWINKEL: Wat ik vandaag echt een openbaring vond is dat ik naar het grote, nationale instituut van het RIVM dat ik zie als een groot overheidsorgaan dat ik zie dat die eigenlijk al heel erg ver zijn in hun niet alleen het idee dat ze citizen science de toekomst vinden maar ook echt, met het uitdelen van sensors met het openstellen van hun meetstations om iedereen te kunnen laten kalibreren met hun eigen sensors dat ze niet alleen in woord, maar ook echt in daad al heel erg ver zijn in citizen science. Dat vind ik heel leuk om te zien.
FRITS OGG: Wat ik verwacht van dit symposium is vooral een stuk kennisuitwisseling.
Je kunt niet alles weten, je hoeft gelukkig niet alles te weten dus je kunt heel veel kennis op dit moment uitwisselen.
JEAN-PAUL CLOSE: Ik vind dit symposium belangrijk omdat wij dit in Eindhoven al lang doen en wij onze kennis willen uitdragen naar alle andere steden en ze erbij willen betrekken.
ROBBERT DE VRIEZE: Wat ik meeneem van deze bijeenkomst is dat meten aan luchtkwaliteit hartstikke leuk is om te doen maar dat er toch ook wel haken en ogen aan zitten.
Het klinkt makkelijker dan het is, maar in Rotterdam gaan we er wel mee aan de slag.
CORLINE KOOLHAAS: Luchtkwaliteit, waterkwaliteit, weer, noem maar op.
Weet je, het is je eigen leefomgeving, dus doe mee.
VOICE-OVER: Wilt u meer informatie? Kijk dan op samenmetenaanluchtkwaliteit.nl.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het beeld wordt lichtblauw met wit. Beeldtekst: Meer informatie? www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl. Een productie van RIVM. Copyright 2016.)

In bovenstaande video hebben de bezoekers van ons symposium 'Samen Meten aan Luchtkwaliteit' uitgelegd waarom je luchtkwaliteit zou meten met behulp van burgers. Citizen science dus. Verder op deze pagina vindt u meer informatie over citizen science. 

Waarom citizen science?

De redenen waarom burgers (mee) doen aan Citizen Science zijn divers:

  • Het is leuk om bij te dragen aan de wetenschap.
  • Mensen hebben interesse in hun omgeving en gezondheid.
  • Aanvullende lokale metingen ter geruststelling of controle van officiële metingen
  • Overheden willen burgers informeren over lokale concentraties en te voeren beleid
  • Bijdragen aan het open data beleid van overheden.

Wat is citizen science?

Al honderden jaren wordt er onderzoek gedaan naar onze  leefomgeving. Hierdoor  krijgen we steeds meer inzicht in veranderingen over lange tijd in klimatologische of ecologische processen. In de loop van de tijd is het verzamelen en analyseren van deze data steeds meer een taak geworden van universiteiten en onderzoeksinstituten als het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.  Professionals dus.

Tegenwoordig zijn steeds vaker ook weer burgers betrokken bij wetenschappelijk onderzoek. Dit wordt Citizen Science genoemd. Want burgers zijn in staat om met lokale kennis, creativiteit, extra rekenkracht, financiële middelen of dataverzameling bij te dragen aan de wetenschap. Soms worden burgers bij het hele onderzoeksproces betrokken: van het opstellen van de onderzoeksvraag tot het verwerken van de resultaten. Met name het verzamelen van grotere hoeveelheden data op een grote(re) geografische schaal is één van de grote voordelen van Citizen Science.

Citizen Science stimuleert creativiteit, biedt een kritisch platform voor de wetenschap, en bevordert nationale en internationele samenwerking. Door middel van Citizen Science worden wetenschap en maatschappij dichter bij elkaar gebracht

Technologische mogelijkheden en wetenschappelijke waarde

De verwachting is dat Citizen Science de komende jaren snel zal groeien. Technische voortuitgang maakt meetapparatuur zoals sensoren voor luchtkwaliteit, betaalbaar en toegankelijk voor het publiek. De opslag van, en toegang tot data is door ICT-ontwikkelingen veel makkelijker geworden.

Citizen Science maakt het dus mogelijk om op grote(re) schaal wetenschappelijk onderzoek te doen,  zónder dat daarbij de kosten hoog oplopen. Wanneer de op deze manier verkregen data niet systematisch van de juiste waarde  afwijken, hoeft de  kwalitatief mindere data, die grote onzekerheden bevat, geen problemen op te leveren. Het gemiddelde van een grote hoeveelheid datapunten kan namelijk dicht bij de waarde liggen die gemeten zou worden met een officieel meetapparaat.

Voorbeelden van sterk ICT-gedreven Citizen Science projecten kunnen worden gevonden op de volgende websites: 

Websites van projecten op het gebied van luchtkwaliteit waarbij Citizen Science in meer of mindere mate een rol speelt zijn:

Ontbreekt er iets op deze lijsten? Laat een reactie achter en we voegen het toe!

Toepassingen van citizen science

Er zijn veel verschillende toepassingen voor de data die met Citizen Science verkregen worden. Denk bijvoorbeeld aan en schoon wandel– en fietsnetwerk. Doordat meetinformatie, op basis van goedkope sensoren, lokaal beschikbaar is, wordt de burger ondersteunt om  een gezonde keuze te kunnen maken. Bovendien levert Citizen Science op die manier ook meer kennis op over lokale luchtverontreiniging. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt als een extra input voor lokale (en nationale) beleidsvorming.

In heel Europa zijn meetnetten voor luchtkwaliteit opgezet met als doel te monitoren of de Europese luchtkwaliteitsnormen worden behaald.  Het beheer en onderhoud van deze vorm van monitoring is duur. In Nederland wordt op bijna honderd locaties gemeten. Als burgers bijdragen aan extra dataverzameling, ontstaat er een meer gedetailleerd lokaal beeld van de luchtkwaliteit. Dergelijke projecten bieden ook ruimte voor nauwere interacties tussen overheden en burgers.

titel

Meer weten over meetbare stoffen?

titel

Benieuwd naar projecten over luchtkwaliteit?

Reactie toevoegen


Reacties

Volgens mij kan Smart Emission als citizen science project ook bij deze lijst!

Ingediend door Bas op vr, 16-06-2017 | 11:39


Hallo Bas, bedankt voor je suggestie. We zullen er naar kijken.

Ingediend door grausl op di, 20-06-2017 | 14:56

Als antwoord op door Bas


Wij hebben stankoverlast van een vergistingsinstallatie in onze omgeving.
Is deze stank ook te meten? En zo ja hoe? En is dit ook schadelijk voor de gezondheid?

Ingediend door Harmke op zo, 20-08-2017 | 12:02


@Harmke,
zelf meten: de geur wordt waarschijnlijk door H2S (waterstofsulfide) veroorzaakt. Voor zover wij weten zijn de goedkopere sensoren voor H2S te ongevoelig om zinnige metingen mee te doen. Je meet vooral ruis (nu eens hoog, dan weer laag, maar het zegt niets).
Over de gezondheid is in 2015 een publicatie van RIVM verschenen. Ik hoop dat dit antwoord geeft op je vraag: http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2015/juli/Feitenrelaas_rond_de_aspecten_Gezondheid_en_Veiligheid_van_biovergisting

Ingediend door Anoniem op di, 29-08-2017 | 11:41


De meter in mijn achtertuin levert fijnstofmeetgegevens (PM10 en PM2.5) aan Luftdaten.info. (dat is het meetpunt bij Baarn). Die site kan wat mij betreft ook worden toegevoegd aan bovenstaand lijstje.

http://luftdaten.info/
http://netherlands.maps.luftdaten.info/#10/52.2190/5.2810

Ingediend door Michiel op zo, 12-11-2017 | 08:11


Hij staat er bij! Dit is een mooi project dat lokaal is gestart en inmiddels over de landsgrenzen heen gaat!

Ingediend door voogtm op wo, 15-11-2017 | 10:03

Als antwoord op door Michiel


Wil graag weten hoe je mee kunt doen met de meeting en.

Ingediend door L.e.Ferwerda op do, 23-11-2017 | 11:30


Hallo L.e. Ferwerda. Heb je al een sensor om te meten? Of wil je je aansluiten bij een lopend project? Kijk anders eens bij de projecten of er zich bij jou in de buurt bevindt.

Ingediend door grausl op vr, 24-11-2017 | 15:59

Als antwoord op door L.e.Ferwerda


Ik ben met als basis een raspberry pi 3 een "weerstation" aan het bouwen met een Precision Clock Module DS3231, Humidity Temperature and Barometric Pressure Sensor BME280 en voor de fijnstof een Air particle/dust sensor PMS5003. Maar ik kom er niet uit, is er bij jullie kennis aanwezig om mij op pad te helpen? http://www.rigacci.org/wiki/doku.php/doc/appunti/hardware/raspberrypi_air Ik zou graag metingen verrichten vanaf de Utrechtse heuvelrug.

Ingediend door Tom op do, 18-01-2018 | 15:10


Hallo Tom
wij hebben zelf nog geen ervaring met de PMS sensor en raspberrypi. Mogelijk kan Scapeler je op dit moment helpen: https://scapeler.wordpress.com/. Mocht het lukken dan kun je je meetdata delen op samenmeten.rivm.nl.

Ingediend door Team Samen Meten op di, 23-01-2018 | 09:23


Er zijn een groot aantal goedkope meters voor HCHO (formaldehyde) en TVOC (vluchtige koolwaterstoffen) op de markt. Heb je hier wat aan? Want dit wordt niet door luchtmeetnet gemeten.

Ingediend door Edwin op zo, 25-03-2018 | 10:58


Hoi Edwin, we hebben geen ervaring met sensoren voor dit type stoffen (inderdaad ligt onze focus daar ook niet). Er wordt in de literatuur wel wat over gemeld, voor koolwaterstoffen zijn de prestaties van goedkope sensoren nog niet zo goed (als je specifiek een bepaalde stof wil meten). Maar de e-nose geeft bijvoorbeeld wel nuttige informatie over het totaalbeel voor koolwaterstoffen.

Ingediend door voogtm op wo, 28-03-2018 | 12:12


Kan de sensor ook overlast van het stoken van pallethout op een B.B meten?

Ingediend door Pieter Groenendijk op di, 29-05-2018 | 14:17


De gevoeligheid van sensoren voor houtstook is vaak beperkt. Er wordt geen verschil tussen verschillende soorten gestookt hout gemeten.

Ingediend door grausl op ma, 04-06-2018 | 11:18

Als antwoord op door Pieter Groenendijk


Ik woon op een vakantiepark waar men in het voorjaar onderhoud heeft gepleegd aan de wegen door ze te verharden met puinafval. In de afgelopen maanden is het puin steeds meer verpulverd. Door de aanhoudende droogte ontstaan stofwolken wanneer auto's over de weg rijden (al bij 10-15 km/ uur). Dit in een bosrijke omgeving waar mensen vooral komen om te recreëren. Het park is op de hoogte van het probleem maar geeft aan dat ze vooralsnog er niets tegen te kunnen doen. Ik maak me echter zorgen want het lijkt mij dat deze stofwolken schadelijk zijn voor de gezondheid. En het hoogseizoen staat voor de deur. Wie weet wat er allemaal in het puin zit. Kunt u mij adviseren hoe ik de kwaliteit van de lucht kan (laten) meten. Dank alvast voor uw reactie.

Ingediend door Anita Hoogland op ma, 02-07-2018 | 17:18


Ik begrijp dat u zich zorgen maakt. Zelf meten wat er in het stof zit is voor zover wij weten niet mogelijk. Daarvoor moeten we u naar een chemisch laboratorium verwijzen. Dat is echter vaak prijzig en het is maar de vraag of zij werken voor particulieren.
Samen meten biedt aanknopingspunten om zelf fijn stof te meten, kijk hiervoor bijvoorbeeld op https://www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl/sensoren-voor-fijn-stof-pm25pm10
Wat u dan kan meten is een concentratie fijn stof, dit zegt echter niets over de samenstelling of eventuele schadelijkheid van dit materiaal. Wel kunt u zien wanneer er in de tijd verhogingen optreden.

Ingediend door grausl op di, 03-07-2018 | 14:32

Als antwoord op door Anita Hoogland


We kennen WOW. We hebben het er eerder al eens over gehad op welke manier we samen kunnen werken. Voor nu is dat er nog niet van gekomen.

Weeramateurs zou een hele goede doelgroep zijn voor samen meten aan luchtkwaliteit. Een aantal doen al uit zichzelf mee.

Ingediend door voogtm op di, 26-02-2019 | 16:32