Op deze pagina zullen we mededelingen, resultaten, analyses en aandachtspunten van het experiment presenteren.

Zondag 12 januari 2017

Op de website met de meetlocaties ( http://meetnetdata.rivm.nl/vuurwerk/ ) is nu aan elke sensor een extra item "verrijkte dataset (2016-12-19 t/m 2017-02-05) " toegevoegd.

Door op de nieuwe mogelijkheid te klikken wordt een Excel bestand met de meetgegevens van die sensor in de periode 19 december - 5 februari gedownload. De beschikbare meetgegevens van de sensor staan in het bestand, maar ook de meteo gegevens van het dichtstbijzijnde station van het KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut en ook de gegevens van de meest nabij gelegen LML regionale en stedelijke stations. Zie het tabblad "Uitleg" voor een korte beschrijving van de kolommen in de spreadsheet. Alles is per uur gekoppeld zodat makkelijk correlaties kunnen worden gemaakt. 

We horen graag of de zo beschikbaar gestelde gegevens "handig" en "bruikbaar" zijn. Alle suggestie zijn welkom. 

Dinsdag 3 januari 2017

Analyses van deelnemers

Een van de deelnemers, Frits Ogg, heeft een overzichtsfiguur gemaakt van de bij de jaarwisseling geregistreerde pieken. Hieronder een kleine preview, een grotere figuur staat op een pagina voor grotere figuren. 

Overzicht pieken in grid (preview)

 

Stichting "Behoud de Parel" heeft een interactieve interface gemaakt waarbij de resultaten op verschillende tijdsbases kunnen worden bekeken en deel worden vergeleken. 

Interface van Behoud de Parel

 

Verder beschikken verschillende deelnemers over meetresultaten van een Dylos of een Grimm. De komende week zullen we proberen deze resultaten te verwerken.

Zondag 1 januari 2017

Allereerst iedereen een voorspoedig 2017 gewenst.

Beste Wensen 2017


Eerste resultaten!

De eerste resultaten laten zien dat de sensoren goed in staat waren om de effecten van het vuurwerk te registreren. De door de sensoren gemeten stofconcentraties waren kort na middernacht op veel locaties 3 tot 10 keer zo hoog als daarvoor.

Voor een mooi verloop van de concentratietoenames in de tijd zie de animatie op de volgende link. Je kunt  inzoomen op de kaart. Wegens een bug in de website wordt de datum als getal weergegeven, 41274 is 1 januari 2017, Je ziet het direct ;-)

Als de animatie niet werkt, zie dan een link naar een hi-res of een link naar een low-res versie op Youtube.

Verloop in de tijd

Om de resultaten in meer detail onderling te vergelijken zijn door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verschillende figuren gemaakt, grofweg per regio, met daarin de resultaten van de sensoren. De figuren zijn zo genormeerd dat ze rond 21:00-22:00 gemiddeld op dezelfde waarde zitten. Op deze manier is het relatieve effect van het vuurwerk goed vergelijkbaar. Een stippellijn geeft in alle figuren middernacht aan.

Utrecht en omgeving:

Utrecht eo

 

Amersfoort en omgeving:

Amersfoort eo

 

Amsterdam en omgeving:

Amsterdam eo

De sensoren in Amsterdam laten tot (veel) dieper in de nacht hogere concentraties zien dan op de meeste andere locaties. 

Rotterdam, Den Haag en omgeving:

Rotterdam / Den Haag eo

De sensor in Berkel-en-Rodenrijs laat hoge concentraties zien. 

Deventer, Zwolle, Wageningen, Groningen, Nijmegen, Arnhem en omgeving:

Oost eo

 

De omgevingen van Breda, Tilburg, Eindhoven, Venlo, Maastricht:

Zuid eo

 

Texel, Zeeland en België:

Verder weg

 

En nog een vergelijking tussen een Dylos in Amersfoort en de Shinyei daarnaast:

Dylos Amersfoort

 

Veel data, veel te doen. Later meer!

 Woensdag 28 december 2016

Verloop van metingen in de tijd

Om het effect van het vuurwerk op de sensoren in de tijd te laten zijn zijn er verschillende mogelijkheden. Een uitgesmeerde kaart maken doet geen recht aan het feit dat de sensoren op allemaal verschillende locaties hangen, druk in de stad of juist heel rustig ergens ver weg van een stad. Een optie om de resultaten te visualiseren is weergegeven in de volgende link. De pagina die dan opent laat het verloop van de relatieve veranderingen zien door cirkels die niet alleen verkleuren maar ook groter en kleiner worden.  

Voorbeeld verloop

 De "Play" knop linksonder in de figuur start het tijdsverloop. Het tijdstip van elke tijdstap staat rechtsonder in de figuur weergegeven. 

De grotere en kleinere cirkels laten in combinatie met de kleuren zien hoe de concentraties veranderen. Grotere en rodere cirkels betekenen dat de door die sensor gemeten concentraties op dat tijdstip toenemen. Kleiner betekent minder toename of juist afname. 

We horen graag wat jullie van een dergelijke presentatie vinden.

 Vergelijking Dylos met Shinyei

Op het internet worden resultaten van de Shinyei sensor al vergeleken met die van andere, zoals de Dylos. Zie de link naar Scapeler voor enkele mooie voorbeelden. De eigen Dylos (1700) van het RIVM doet ook mee met de metingen, in een plastic box met luchtopeningen, opgesteld naast een Shinyei. 

Dylos vs Shinyei

 

De figuur toont de ruwe data voor de Shinyei, de aantallen kleinere deeltjes (x1000) en de aantallen grotere deeltjes (x100) zoals door de Dylos gerapporteerd. Er is duidelijk een overeenkomst tussen het verloop in de tijd van de drie meetsets. De verhouding tussen de drie sets varieert echter nogal over de periode. 

De RIVM-Dylos is door Emma Pareschi van de Waag Society voorzien van een interface waarmee de RS232 output direct via een ESP8266 naar de server van het vuurwerkproject kan worden verzonden. Het benodigde programma is praktisch gelijk aan dat van de Shinyei. Zodra er begin 2017 even tijd voor is zullen we de benodigde hardware en software publiceren. Andere opties zijn uiteraard ook welkom.

 Wat wordt er gemeten?

Op het internet wordt er ook al gediscussieerd wat de betekenis van de metingen is. Zien we de kachel van de buren, zeezout, andere lokale bronnen of toch vooral vocht in de lucht? We weten het niet. De resultaten die we nu verzamelen zullen in een uitgebreidere analyse met de officiële resultaten van het Landelijke Meetnet Luchtkwaliteit worden vergeleken.

Het is wel belangrijk om zelf bij te houden wat er zoal in de omgeving aan de hand is. Sommige metingen laten periodieke pieken die nauwelijks toevallig vocht kunnen zijn. Als je dus regelmatige patronen in de metingen van je eigen sensor ziet is het de moeite waard om te bedenken wat het zou kunnen zijn. Wellicht toch een kachel, weg of andere lokale bron. We horen het graag!

 Zondag 25 december 2016

Sensoren

Er doen momenteel 62 sensoren mee in de analyse, een geweldig resultaat tot op heden! 

De bolletjes op de kaart zijn sensoren die minstens een keer data naar de server hebben gestuurd. We hebben nu sensoren in een redelijk deel van Nederland. Naar verwachting komen er nog enkele sensoren bij in de gebieden waar er nu nog weinig zijn. 

Sommige sensoren hebben maar een enkele keer data gestuurd, de meeste zijn echter continu online. Er zijn ook verschillende sensoren die soms enkele keren achter elkaar geen data sturen. Mogelijk is het WiFi daar te zwak. Als we zien dat sensoren zich niet continu melden zullen we de betreffende deelnemer een email sturen.

Er begin ook een mooie collectie foto's van behuizingen te ontstaan, zie de foto-pagina.

 Openingen in de zijkant van de sensoren

We hebben afgelopen week een email aan alle deelnemers gestuurd om een deel van de openingen van de sensoren te laten afdekken. Verschillende reacties zijn binnengekomen en we zullen over enkele weken zien of dat uitmaakt in de resultaten.

 Veranderingen in de weergave van de resultaten

De plots met resultaten zijn tot op heden lijnplots. Een nadeel van dergelijke plots is dat je niet goed ziet of een sensor elke vijf minuten data heeft gestuurd. Op zich kan het gebeuren dat een sensor een enkele keer geen data verstuurd, maar het moet niet te vaak of systematisch voorkomen. Het is dus belangrijk om te zien wanneer er data naar de server is gestuurd.  

Een ander nadeel is dat de pieken met uitschieters die bij praktisch elke sensor soms optreden het beeld visueel sterk beïnvloeden. Door de resultaten als puntjes in plaats van met lijnen te tonen is direct duidelijk of er data ontbreekt en is er visueel veel meer nadruk op het algemene verloop van de data in plaats van op enkele pieken. Graag horen we van iedereen welke vorm van presentatie het meeste aanspreekt!

Ruwe data

 

We gaan ook andere data laten zien op de website. Het ruwe signaal van de sensoren is voor enkele gebruikers/experts zeer interessant, maar zegt de meeste van ons niet zo veel. Daarom wordt binnenkort ook per sensor de relatieve verandering van de stofconcentratie getoond. Iedereen kan dan zien of de gemeten stofconcentraties omhoog of omlaag gaan. De data wordt genormeerd op 100 (in procenten), dus een sensor die een grofweg constante waarde heeft zal op 100 staan, sensoren waar de concentratie oploopt hebben een waarde groter dan 100 en afnemende concentratie geven een getal kleiner dan 100. 

Per sensor zal niet alleen de eigen verandering worden getoond, maar ook de gemiddelde verandering van alle sensoren, eveneens genormeerd op 100. Rond de jaarwisseling zien we dan (hopelijk) makkelijk hoe sterk de gemeten concentraties relatief veranderen en hoe dat over geheel Nederland varieert. 

Afgeleide data

De figuur laat vanaf donderdagavond met de gele bolletjes ook de relatieve verandering gemiddeld over alle sensoren zien. 

 Drukte rond de jaarwisseling

Omdat we rond de jaarwisseling de nodige drukte op de resultatenpagina verwachten,  zullen we rond die tijd de terugkoppeling per sensor iets verminderen. In plaats van figuren met data voor de afgelopen week zullen de figuren slechts een of twee dagen data geven. Op deze manier kan de website naar verwachting meer bezoekers aan.

Vermoedelijk zal tijdens de jaarwisseling tijdelijk ook alleen de verandering per sensor worden weergegeven in de figuren en niet alle ruwe onderliggende data. 

Als de resultatenpagina slecht of niet meer bereikbaar is, dan komt de data nog steeds op onze servers binnen. We zullen snel in het nieuwe jaar een eerste analyse geven en de data tonen. 

We horen graag alle suggesties, tips en commentaar op ons bekende emailadres:  samenmeten@rivm.nl .

 Iedereen fijne feestdagen gewenst!

 

Reactie toevoegen