Er is bijzonder veel informatie beschikbaar over Citizen Science in het algemeen en luchtkwaliteit in het bijzonder. Waar mogelijk zijn links opgenomen op de inhoudelijke pagina's van deze website.  Deze pagina geeft verwijzingen naar verschillende websites, documenten en wetenschappelijke artikelen over sensoren voor luchtkwaliteit.

Literatuur over sensoren: AirMonTech database (Eng)

Engelstalige literatuur, rapporten en factsheets over sensoren voor luchtkwaliteit worden verzameld in de Database van het AirMonTech project.

Het Joint Research Centre (JRC) voert het beheer van deze database. Dit is de meest complete database die wij kennen en goed doorzoekbaar via de Advanced Search. Je kunt daarin kiezen voor:

  • Search by: sensors & air quality
  • Filter by: stof, datum , ….

Daarnaast kun je een Full text search doen, bijvoorbeeld met de naam van de leverancier of sensor.

De AirMonTech database bevat o.a.:

  • Artikelen en informatie over AirSensEUR
  • Rapporten van het Europese Joint Research Centre (JRC)
  • Rapporten van de Amerikaanse EPA

Overige informatie

Een overzicht van (vooral Aziatische) goedkopere stofsensoren is te vinden op de website Sensing the Air Quality: Research on Air Quality Sensors. Op die site worden ook regelmatig meetresultaten van de verschillende apparaten getoond en onderling vergeleken.

Veel nuttige informatie van de groep die de Air Quality Eggs heeft ontwikkeld: Wiki Air quality Egg

Pilot met open data standaarden voor sensordata: SOS Pilot website/

Snuffle.org is een Engelstalige Wiki over sensoren.