6 december 2017: Symposium "Samen meten - sensordata voor de leefomgeving"

 

Datum: woensdag 6 december 2017, 12:00 - 17:00
Locatie: RIVM, Bilthoven
Meer informatie: symposium.samenmeten@rivm.nl
Twitter @samenmeten

Tijdens het tweede symposium Samen Meten delen overheden en burgers opnieuw hun ervaringen met het meten van het milieu. Ten opzichte van de editie van vorig jaar brengen we het samen meten naar een hoger plan: we verbeteren de landelijke samenwerking door data centraal te ontsluiten en we verbreden het werkterrein van luchtkwaliteit naar geluid, hitte, straling, waterkwaliteit en meer.

De centrale vraag van het symposium is: hoe kunnen we optimaal gebruik maken van de gegevens en helpt centraal ontsluiten van data daarbij? Er komen verschillende projecten aan bod waarin burgers en overheden meetgegevens verzamelen. In steden gebeurt dat al, maar er zijn ook plannen om samen te meten in het landelijk gebied. Ook praten wij elkaar bij over nieuwe ontwikkelingen, zoals een smart city netwerk, de rol van sensoren in de Omgevingswet en het meten met wearables voor gezondheidsparameters.

Het afgelopen jaar mobiliseerden gemeenten hun inwoners om samen te meten. Dit levert nu al een schat aan informatie op. Toch is er nog veel winst te behalen: de samenwerking van overheden en burgers kan vaak beter, net als het beheer en toepassing van de meetgegevens. Kom naar het symposium en zet samen met ons de volgende stap.

Meer informatie op de Symposium pagina. Helaas is inschrijven niet meer mogelijk, u kunt zich eventueel aanmelden voor de reservelijst.