Wil je zelf met je fijnstofsensordata aan de slag en kun je daarbij wel wat hulp gebruiken? Probeer  dan de speciaal daarvoor ontwikkelde Shiny tool eens uit en laat ons weten wat je ervan vindt. Het is nu nog alleen voor de fijnstofsensoren van Hollandse Luchten in de IJmond. Het is een pilot, maar hoe meer mensen de tool gebruiken hoe meer kans dat we er mee door kunnen gaan ook voor andere sensoren.

De waarden in de tool geven een indicatie van de fijnstofconcentratie. Door bijvoorbeeld groepen sensoren met elkaar te vergelijken kun je mogelijk patronen in de data ontdekken. Op de figuren zie je een aantal voorbeelden. De sensoren zijn gegroepeerd en gemiddeld voor de plaatsen Beverwijk, IJmuiden en Wijk aan Zee. 

 

Wil je weten op welke dagen de fijnstofconcentratie hoog was? Kijk bij het tabje kalender. Je kunt dan verder op die dag inzoomen. Nieuwjaarsdag springt eruit met heel hoge concentraties fijnstof.

Wil je weten welk moment van de dag of week het meeste fijnstof in de lucht zit? Of welke maand het meeste fijnstof had? Kijk dan bij het tabje gemiddelden. Let op voor bijzondere omstandigheden: nieuwjaarsdag viel op een woensdag en dat beïnvloedt het gemiddelde blijkbaar nogal!

Verder zien we dat de sensoren in Wijk aan Zee gemiddeld een iets hogere concentratie laten zien. De pollutieroos kan je bekijken om te zien uit welke richting de concentraties komen. De invloed van de wind is in deze figuur meegenomen.

Ook al zijn het drie verschillende gebieden, op het eerste gezicht zien de pollutiesrozen er hetzelfde uit. Als je goed kijkt zijn kleine verschillen zichtbaar, zo lijkt de fijnstofbijdrage van de zuidenwind in Wijk aan Zee iets groter dan op de andere locaties. Maar om er zeker van te zijn, moet je meer in detail gaan kijken. Vragen die je daarvoor kunt stellen zijn: Is de meetperiode voor de verschillende locaties gelijk? Staan de sensoren op representatieve plekken? Welke bronnen zijn er in de buurt? Hoe ziet de verdeling van de achtergrond over heel Nederland er uit?

 

In deze voorbeelden vergelijken we steeds groepen sensoren met elkaar. Hierdoor kun je goed patronen vergelijken. Binnen het project Hollandse luchten onderzoeken we ook datakwaliteit van individuele sensoren.