Sommige  mensen die geluidsoverlast ervaren willen zelf onderzoeken hoeveel geluid er is en waar het geluid vandaan komt doorzelf metingen te doen. Op samenmeten.nl willen we daar ondersteuning bij geven. Geluidsoverlast kan allerlei gezondheidseffecten geven. Op de geluidpagina van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is daarover meer te vinden.

We zijn aan het kijken hoe we de ondersteuning bij geluidmetingen het beste vorm kunnen geven. Zo willen we bijvoorbeeld gaan delen hoe we zelf met sensoren geluid meten. Ook hebben we het plan om geluidsmetingen door burgers op te nemen in ons samenmeten.rivmRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.nl dataportaal. Daarnaast gaan we in gesprek met verschillende burgerorganisaties die met geluidsmetingen bezig zijn, zodat we weten hoe we ze kunnen helpen om de metingen te doen en te duiden. We geven hieronder een aantal voorbeelden van ‘citizen science’ geluidmeetprojecten.

Laagfrequent geluid

Overlast door laag frequent geluid (een heel laag bromgeluid) kan onder andere worden veroorzaakt door generatoren die in havens worden gebruikt door aangemeerde schepen. Burgers in Schiedam zijn bezig geweest om dit te meten met geluidsensoren. De geluidsmeetkits die hier zijn gebruikt, zijn ontwikkeld op het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Voor het RIVM was dit een leertraject, en op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe, verbeterde versie van de geluidmeetkits.  

Geluidsensoren RIVM

Geluidsmeetkits van het RIVM.

Internationaal geluid

Sensor.community (voorheen Luftdaten.info) is net als samenmeten.nl begonnen met het meten van lucht, maar gaat nu ook geluid meten.  Ze gaan binnenkort  een handleiding bieden met boodschappenlijst om zelf een DNMS (Digital Noise Measurement Sensor) te bouwen. en laten de metingen op de sensor.community website zien. De eerste testmetingen zijn gestart in oktober 2019.  Deze sensor willen we bij samenmeten natuurlijk ook graag uitproberen.

Voor de luchtmetingen werken we al samen met Sensor.Community. De Luftdatenmetingen in Nederland komen op ons samenmeten dataportaal terecht. We gaan onderzoeken of dit voor de geluidsmetingen misschien ook een optie zal zijn.

Meer over Sensor.community 

https://luftdaten.info/wp-content/uploads/2019/10/bcaobbmeliefcnnc.png

Testmetingen van Sensor.Community.  geluidsensoren in verschillende behuizingen

Vliegtuiggeluid

Het luchtvaartverkeer veroorzaakt geluidsoverlast voor omwonenden. Ook dit is een reden voor mensen om naast de al bestaan de meetnetten zelf geluid te gaan meten. Je kunt bijvoorbeeld meten met Explane. Deze app meet het piekniveau van vliegtuiggeluid. Juist de piekniveaus ervaren bewoners als overlast.

Deze gegevens verzameld met de app zijn open beschikbaar. Iedereen kan de app Explane gratis downloaden. De app is beschikbaar voor zowel iPhone als Android.

De makers van Explane zijn ook geïnteresseerd in het continu meten op  vaste locaties. Daarvoor wordt gewerkt aan een sensor met microfoon op basis van een kleine en goedkope computer, de Raspberry PI.

De TU Eindhoven start op korte termijn een onderzoek naar de kwaliteit en bruikbaarheid van de Explane-metingen. 

Man met mobiel meet vliegtuiggeluid

Vliegtuiggeluid meten met Explane.