Banner beeldtaal 2018

Welkom op het kennisportaal 'Samen meten aan luchtkwaliteit'

De technologie voor het meten van luchtkwaliteit verandert momenteel snel. Iedereen kan nu zelf metingen aan de luchtkwaliteit doen met goedkope ‘sensoren’. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzoekt de werking en toepassing van deze sensoren. We werken zo toe naar een meetnet waaraan iedereen kan bijdragen.

Ongetwijfeld zijn er vragen als je wilt meten: hoe meet je het best, wie zijn er nog meer met deze methoden bezig, wat kun je wel en niet met de sensoren? En vooral, wat kun je leren van de meetresultaten? Antwoorden op veel van deze vragen zijn te vinden op deze website.  De website geeft een overzicht van de stoffen in de lucht en van sensoren en apparaten die beschikbaar zijn. Ook is er informatie te vinden over recente en lopende projecten en het delen en gebruiken van data. De sensoren leveren geen data waarmee je naar de rechter kunt maar de kwaliteit wordt steeds beter. En als je ze kunt combineren met andere data zoals officiële meetgegevens en/of berekeningen kunnen sensoren nuttige inzichten opleveren. 

Zie hier een korte schets van de  status van het onderzoek en de (on)mogelijkheden van sensoren voor luchtkwaliteit (januari 2019). 

Heeft u zelf ervaring? Deel deze met ons!

Nieuws

Meer nieuws