Er zijn verschillende firma’s die gespecialiseerde (meer) professionele gassensoren voor stikstofdioxide (NO2) verkopen. Enkele van deze sensoren worden in verschillende apparaten en ontwerpen gebruikt.

Alphasense NO2-B4xF (compact) en NO2-A4xF (small)

Alphasense NO2-B4xF (compact) en NO2-A4xF (small)

Volgens de leverancier van de sensoren is de B-serie specifiek ontwikkeld voor gebruik in stedelijke netwerken terwijl de A serie meer voor mobiel gebruik en binnenshuis gebruik is ontwikkeld. Momenteel wordt de  B43F in veel projecten gebruikt. 

alphasense.jpg

Bron afbeelding: Alphasense.

Volgens de specificaties is de NO2-B43F in staat om in de buitenlucht concentratie-verschillen in de orde van 5-10 ppb goed te meten. Hierbij moet wel gebruik worden gemaakt van door Alphasense geleverde ruis-arme elektronica. De NO2-A42F is minder gevoelig. Ervaringen met gebruik van deze sensoren (Waag Society, Zwitserland, JRC, RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, DCMR) melden dat de sensoren (erg) gevoelig zijn voor luchtvochtigheid, ozon concentratie en temperatuur. Een (doorlopende) kalibratie is daarom nodig. De sensor kan met behulp van een Arduino en een externe ADC simpel worden uitgelezen.

Meer informatie: http://www.alphasense.com/index.php/products/nitrogen-dioxide-2/

Ervaring in Urban Air-Q project Amsterdam 

In het kader van Urban Air-Q Smart Citizen project aan de Waag Society zijn verschillende exemplaren van de NO2-B43F gekocht en getest. Verwijzingen naar resultaten (in het Engels)  staan op de projectpagina.

Ervaring van het RIVM

In 2016 en 2017 heeft het RIVM sensoren van type NO2-B43F getest door ze gedurende enkele maanden te vergelijken met metingen van referentieapparatuur. De resultaten zijn te vinden in een notitie. Er is nog duidelijk sprake van experimenteren omdat de resultaten van goedkope sensoren in absolute zin (nog) niet zomaar met die van officiële metingen kunnen worden vergeleken of daar een vervanging voor zijn. Aan de andere kant zijn de resultaten van de goedkope sensoren zodanig dat ze zeer de moeite waard zijn om mee te experimenteren, zowel voor het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu als voor burgers en overheden.

De sensordata voor NO2 die het RIVM momenteel op het Samen Meten Dataportaal toont, is gemeten met de NO2-B43F. Het RIVM past een kalibratieprocedure toe om te komen van het sensorsignaal (elektrische spanning) tot de getoonde NO2 concentratie. De sensor heeft als output elektrische spanningssignalen. Deze signalen zeggen iets over de NO2-concentratie in de buitenlucht. Hoe hoger het spanningsverschil, hoe hoger de NO2-concentratie. Maar de verhouding tussen het elektrische spanningsverschil en NO2-concentratie is voor elke individuele sensor verschillend. Per sensor moet deze verhouding dus bepaald worden om de juiste NO2-concentratie te berekenen. Dit proces heet kalibreren. Een sensor wordt aan het begin van de meetcampagne gekalibreerd door te vergelijken met officiële metingen (‘startkalibratie’), maar ook tijdens de meetcampagne wordt een sensor weer gekalibreerd  (‘nachtkalibratie’) omdat de gevoeligheid van de sensor na enige tijd verloopt. Hoe gaan deze twee kalibraties in hun werk en wat is de procedure als een sensor geen startkalibratie heeft doorlopen ? Dat wordt in deze notitie uitgelegd.

Duurtest door DCMR

De Alphasense B43F is in 2018-2019 een jaar getest om meer te weten te komen over ijking, drift en onderlinge variatie. De resultaten zijn gepubliceerd in Tijdschrift Lucht (2019-2). DCMR heeft verschillende exemplaren getest op meetstation Schiedam.

Bron foto: DCMR, Tijdschrift Lucht 2019-2

We citeren hier uit de samenvatting:

"De Alphasense B43F doet het ’s winters goed als er ook in de wintermaanden geijkt wordt. De sensor lijkt gevoelig voor hoge temperaturen en doet het ’s zomers aanzienlijk minder. Gebrek aan concentratierange tijdens de ijking speelt mogelijk een rol maar is niet de verklaring voor de matige prestaties in de zomer. Drift zou een rol kunnen spelen maar als dat al zo is valt dat in het niet bij het gebruiken van niet representatieve ijkparameters. Een continue ijking is nodig. De door RIVM ontwikkelde nachtijking blijkt goed te voldoen en kan mogelijk nog beter als de ijkperiode verkort wordt."

City Tech Sensoric NO2 3E 50

City Tech Sensoric NO2 3E 50

City Tech levert de Sensoric NO2 3E 50 serie sensoren voor gebruik in parkeergarages en algemene industriële toepassingen. Het opgegeven meetbereik is met 0-50 ppm groot en de resolutie is met 100 ppb beperkt. Volgens de fabrikant is er een gevoeligheid voor luchtvochtigheid en (in combinatie daarmee) ook voor temperatuur. De 3E 50 reageert volgens de specificaties snel op veranderingen in de concentratie. Ondanks de op papier niet zo bruikbare specificaties, met name de lage resolutie, maakt de Airbox van het ECN (zie Apparaten en kits) gebruik van sensoren van City Tech om buitenluchtconcentraties te meten. In een rapport over de metingen met Airbox in Eindhoven wordt geconcludeerd dat "de NO2-sensoren naar behoren werken om gemiddelde concentraties, windrozen en dagelijkse gang te bestuderen." Een recent vergelijkend onderzoek  toonde voor de ECN NO2 sensor een correlatie coëfficiënt van 0,9 met de referentie monitor aan.

citytech sensoriek.jpg

Bron afbeelding: Shawcity

Meer informatie: http://www.citytech.com/index.html

SGX Sensortech MiCS-2710/2714

SGX Sensortech MiCS-2710/2714

 

De MiCS-2714 is de opvolger van de MiCS -2710 en een goedkope (circa 10 EURO) zeer compacte NO2 sensor, slechts 5 x 7 x 1.55 mm groot. Met een door de fabrikant opgegeven gevoeligheid van 50 ppb (circa 100 µg/m3) lijkt de sensor niet echt geschikt om de in Nederland voorkomende NO2 concentraties zinvol te meten. Alleen op de alle slechtste dagen zal de sensor enige zinvolle variatie kunnen laten zien.

SGX sensortech

Bron afbeelding: SGX sensortech.

Meer informatie: http://www.sgxsensortech.com/sensor-selector/

SGX Sensortech MiCS 4514

SGX Sensortech MiCS 4514

De MiCS-4514 meet NO2 en CO tegelijk en is nog minder gevoelig, voor NO2 vanaf 1000 ppb. De AirPi luchtkwaliteit-kit (zie verder) maakt gebruik van de MiCS-271x sensoren. De verschillende sensoren van SGX lijken sterk op elkaar.

Meer informatie: http://www.sgxsensortech.com/sensor-selector/

SGX Sensortech MiCS-6814

SGX Sensortech MiCS-6814

De meerkanaals gassensor MiCS-6814 is onder andere gevoelig voor NO2, vanaf circa 10-50 ppb (20-100 µg/m3). Met deze door de fabrikant opgegeven gevoeligheid is de sensor niet geschikt om de in Nederland voorkomende NO2 concentraties zinvol te meten. De sensor is verder gevoelig voor onder andere koolmonoxide (CO), waterstof, ammonia en ethanol.

Meer informatie: http://www.sgxsensortech.com/sensor-selector/

De reactie mogelijkheid is gesloten op deze pagina.

Reacties

Staat er in de nabije toekomst een test gepland met de NO2 sensor van spec-sensors. https://www.spec-sensors.com/product/digital-gas-sensor-module-no2/

Ingediend door Alain Naets op ma, 02/18/2019 - 08:58


Beste Alain, bij RIVM staat dat niet op het programma. We hopen dat als anderen testen ermee uitvoeren, we de resultaten op deze website kunnen delen.

Ingediend door voogtm op di, 02/26/2019 - 16:28

Als antwoord op door Alain Naets


Geachte, zijn er sensoren om CO² te meten, en ook om O² te meten (voor particulieren), ik zou die gebruiken om binnenshuis te meten ?
groeten.

Ingediend door wauters eddy op zo, 01/19/2020 - 10:45


Er zijn sensoren om CO2 te meten. Voor binnen zijn er diverse kant-en-klaar sensoren te vinden via bijvoorbeeld Bol of Amazon. In huis of op werk, zou het interessant kunnen zijn om CO2 te meten. Binnen kunnen de concentraties snel hoger worden, bijvoorbeeld als er veel mensen in een ruimte zijn en de ventilatie slecht is. Dit kan leiden tot bijvoorbeeld hoofdpijn en vermoeidheid.

Voor het meten van O2 in de lucht zijn er geen apparaten beschikbaar. Dit hoeft ook niet; de concentratie O2 is overal vrij constant en is ongeveer 20% van de totale hoeveelheid andere stoffen in de lucht.

Ingediend door voltenh op ma, 01/20/2020 - 11:23

Als antwoord op door wauters eddy


Dat is nu juist het probleem , ik slaap op een kleine zolderkamer in een sociale woning met een volgens mij te kleine inhoud . Ik veronderstel door gebrek aan ventillatie dat de O² versus CO² verhouding misschien ook anders kan lopen. Ik lees ook dat er soms grote invloed is van lucht vochtigheid op de sensor. Mijn vraag is welke sensoren neem ik dan best die tamelijk ongevoelig zijn bij temp en vochtigheid verhoging in die slaapkamer , ik sta soms duizelig op . Mijn keuze was :TGS 3870-B00; CDM7160, KE-25Maxell; van Figaro en Maxell. Waar koop ik deze het best als particulier (België- Nederland-andere manier?) Om zelf een meetapparaat te maken met Arduino en LCD om te starten. mvg .

Ingediend door wauters eddy op di, 01/21/2020 - 11:12


Zou er ergens een Europese richtlijn bestaan voor het minimum volume van een slaapkamer (per persoon aantal kubieke meter) ? En waar vind ik dit dan ? mvg .

Ingediend door wauters eddy op di, 01/21/2020 - 11:15


Zou je misschien je vraag kunnen mailen naar samenmeten@rivm.nl? Dan is het voor ons makkelijker om te reageren.

Ingediend door voltenh op di, 01/21/2020 - 14:23

Als antwoord op door wauters eddy