Er zijn verschillende firma’s die gespecialiseerde (meer) professionele gassensoren voor stikstofdioxide (NO2) verkopen. Enkele van deze sensoren worden in verschillende apparaten en ontwerpen gebruikt.

Alphasense NO2-B4xF (compact) en NO2-A4xF (small)

Alphasense NO2-B4xF (compact) en NO2-A4xF (small)

Volgens de leverancier van de sensoren is de B-serie specifiek ontwikkeld voor gebruik in stedelijke netwerken terwijl de A serie meer voor mobiel gebruik en binnenshuis gebruik is ontwikkeld.

Momenteel zijn zowel de B42F als de nieuwere B43F in veel projecten in gebruik. 

alphasense.jpg

Bron afbeelding: Alphasense.

Volgens de specificaties is de NO2-B43F in staat om in de buitenlucht concentratie-verschillen in de orde van 5-10 ppb goed te meten. Hierbij moet wel gebruik worden gemaakt van door Alphasense geleverde ruis-arme elektronica. De NO2-A42F is minder gevoelig. Ervaringen met gebruik van deze sensoren (Waag, Zwitserland, JRC) melden dat de sensoren (erg) gevoelig zijn voor luchtvochtigheid, ozon concentratie en temperatuur. In het kader van een recent Smart Citizen project aan de Waag Society zijn verschillende exemplaren van de NO2-B43F gekocht en worden ze getest. De sensor kan met behulp van een Arduino en een externe ADC simpel worden uitgelezen. De luchtkwaliteit-kit van de Verenigde Naties (zie verder) maakt gebruik van sensoren van Alphasense.

In 2016 heeft het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 20 NO2-B43F getest door ze gedurende enkele maanden te vergelijken met metingen van referentieapparatuur. Dit heeft in een set van kalibratieparameters geresulteerd die over een periode van bijna drie maanden geen drift in de sensoren laat zien. De geijkte sensoren zullen begin 2017 worden ingezet in projecten met meetkits. 

Meer informatie: http://www.alphasense.com/index.php/products/nitrogen-dioxide-2/

City Tech Sensoric NO2 3E 50

City Tech Sensoric NO2 3E 50

City Tech levert de Sensoric NO2 3E 50 serie sensoren voor gebruik in parkeergarages en algemene industriële toepassingen. Het opgegeven meetbereik is met 0-50 ppm groot en de resolutie is met 100 ppb beperkt. Volgens de fabrikant is er een gevoeligheid voor luchtvochtigheid en (in combinatie daarmee) ook voor temperatuur. De 3E 50 reageert volgens de specificaties snel op veranderingen in de concentratie. Ondanks de op papier niet zo bruikbare specificaties, met name de lage resolutie, maken de luchtkwaliteit-kit van het JRC en de Airbox van het ECN (zie verder) gebruik van sensoren van City Tech om buitenluchtconcentraties te meten. De sensor presteert in de praktijk blijkbaar goed.

citytech sensoriek.jpg

Bron afbeelding: Shawcity

Meer informatie: http://www.citytech.com/index.html

SGX Sensortech MiCS-2710/2714

SGX Sensortech MiCS-2710/2714

 

De MiCS-2714 is de opvolger van de MiCS -2710 en een goedkope (circa 10 EURO) zeer compacte NO2 sensor, slechts 5 x 7 x 1.55 mm groot. Met een door de fabrikant opgegeven gevoeligheid van 50 ppb (circa 100 µg/m3) lijkt de sensor niet echt geschikt om de in Nederland voorkomende NO2 concentraties zinvol te meten. Alleen op de alle slechtste dagen zal de sensor enige zinvolle variatie kunnen laten zien.

SGX sensortech

Bron afbeelding: SGX sensortech.

Meer informatie: http://www.sgxsensortech.com/sensor-selector/

SGX Sensortech MiCS 4514

SGX Sensortech MiCS 4514

De MiCS-4514 meet NO2 en CO tegelijk en is nog minder gevoelig, voor NO2 vanaf 1000 ppb. De AirPi luchtkwaliteit-kit (zie verder) maakt gebruik van de MiCS-271x sensoren. De verschillende sensoren van SGX lijken sterk op elkaar.

Meer informatie: http://www.sgxsensortech.com/sensor-selector/

SGX Sensortech MiCS-6814

SGX Sensortech MiCS-6814

De meerkanaals gassensor MiCS-6814 is onder andere gevoelig voor NO2, vanaf circa 10-50 ppb (20-100 µg/m3). Met deze door de fabrikant opgegeven gevoeligheid is de sensor niet geschikt om de in Nederland voorkomende NO2 concentraties zinvol te meten. De sensor is verder gevoelig voor onder andere koolmonoxide (CO), waterstof, ammonia en ethanol.

Meer informatie: http://www.sgxsensortech.com/sensor-selector/

Reactie toevoegen