Er zijn verschillende firma’s die gespecialiseerde (meer) professionele gassensoren voor stikstofdioxide (NO2) verkopen. Enkele van deze sensoren worden in verschillende apparaten en ontwerpen gebruikt.

Alphasense NO2-B4xF (compact) en NO2-A4xF (small)

Alphasense NO2-B4xF (compact) en NO2-A4xF (small)

Volgens de leverancier van de sensoren is de B-serie specifiek ontwikkeld voor gebruik in stedelijke netwerken terwijl de A serie meer voor mobiel gebruik en binnenshuis gebruik is ontwikkeld.

Momenteel zijn zowel de B42F als de nieuwere B43F in veel projecten in gebruik. 

alphasense.jpg

Bron afbeelding: Alphasense.

Volgens de specificaties is de NO2-B43F in staat om in de buitenlucht concentratie-verschillen in de orde van 5-10 ppb goed te meten. Hierbij moet wel gebruik worden gemaakt van door Alphasense geleverde ruis-arme elektronica. De NO2-A42F is minder gevoelig. Ervaringen met gebruik van deze sensoren (Waag Society, Zwitserland, JRC, RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) melden dat de sensoren (erg) gevoelig zijn voor luchtvochtigheid, ozon concentratie en temperatuur. De sensor kan met behulp van een Arduino en een externe ADC simpel worden uitgelezen.

In het kader van Urban Air-Q Smart Citizen project aan de Waag Society zijn verschillende exemplaren van de NO2-B43F gekocht en getest. Verwijzingen naar resultaten staan op de projectpagina.

Ervaring van het RIVM

In 2016 en 2017 heeft het RIVM sensoren van type NO2-B43F getest door ze gedurende enkele maanden te vergelijken met metingen van referentieapparatuur. De resultaten zijn te vinden in een notitie. Er is nog duidelijk sprake van experimenteren omdat de resultaten van goedkope sensoren in absolute zin (nog) niet zomaar met die van officiële metingen kunnen worden vergeleken of daar een vervanging voor zijn. Aan de andere kant zijn de resultaten van de goedkope sensoren zodanig dat ze zeer de moeite waard zijn om mee te experimenteren, zowel voor het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu als voor burgers en overheden.

De sensordata voor NO2 die het RIVM momenteel op het Samen Meten Dataportaal toont, is gemeten met de NO2-B43F. Het RIVM past een kalibratieprocedure toe om te komen van het sensorsignaal (elektrische spanning) tot de getoonde NO2 concentratie. De sensor heeft als output elektrische spanningssignalen. Deze signalen zeggen iets over de NO2-concentratie in de buitenlucht. Hoe hoger het spanningsverschil, hoe hoger de NO2-concentratie. Maar de verhouding tussen het elektrische spanningsverschil en NO2-concentratie is voor elke individuele sensor verschillend. Per sensor moet deze verhouding dus bepaald worden om de juiste NO2-concentratie te berekenen. Dit proces heet kalibreren. Een sensor wordt aan het begin van de meetcampagne gekalibreerd door te vergelijken met officiële metingen (‘startkalibratie’), maar ook tijdens de meetcampagne wordt een sensor weer gekalibreerd  (‘nachtkalibratie’) omdat de gevoeligheid van de sensor na enige tijd verloopt. Hoe gaan deze twee kalibraties in hun werk en wat is de procedure als een sensor geen startkalibratie heeft doorlopen ? Dat wordt in deze notitie uitgelegd.

Meer informatie: http://www.alphasense.com/index.php/products/nitrogen-dioxide-2/

City Tech Sensoric NO2 3E 50

City Tech Sensoric NO2 3E 50

City Tech levert de Sensoric NO2 3E 50 serie sensoren voor gebruik in parkeergarages en algemene industriële toepassingen. Het opgegeven meetbereik is met 0-50 ppm groot en de resolutie is met 100 ppb beperkt. Volgens de fabrikant is er een gevoeligheid voor luchtvochtigheid en (in combinatie daarmee) ook voor temperatuur. De 3E 50 reageert volgens de specificaties snel op veranderingen in de concentratie. Ondanks de op papier niet zo bruikbare specificaties, met name de lage resolutie, maakt de Airbox van het ECN (zie Apparaten en kits) gebruik van sensoren van City Tech om buitenluchtconcentraties te meten. In een rapport over de metingen met Airbox in Eindhoven wordt geconcludeerd dat "de NO2-sensoren naar behoren werken om gemiddelde concentraties, windrozen en dagelijkse gang te bestuderen." Een recent vergelijkend onderzoek  toonde voor de ECN NO2 sensor een correlatie coëfficiënt van 0,9 met de referentie monitor aan.

citytech sensoriek.jpg

Bron afbeelding: Shawcity

Meer informatie: http://www.citytech.com/index.html

SGX Sensortech MiCS-2710/2714

SGX Sensortech MiCS-2710/2714

 

De MiCS-2714 is de opvolger van de MiCS -2710 en een goedkope (circa 10 EURO) zeer compacte NO2 sensor, slechts 5 x 7 x 1.55 mm groot. Met een door de fabrikant opgegeven gevoeligheid van 50 ppb (circa 100 µg/m3) lijkt de sensor niet echt geschikt om de in Nederland voorkomende NO2 concentraties zinvol te meten. Alleen op de alle slechtste dagen zal de sensor enige zinvolle variatie kunnen laten zien.

SGX sensortech

Bron afbeelding: SGX sensortech.

Meer informatie: http://www.sgxsensortech.com/sensor-selector/

SGX Sensortech MiCS 4514

SGX Sensortech MiCS 4514

De MiCS-4514 meet NO2 en CO tegelijk en is nog minder gevoelig, voor NO2 vanaf 1000 ppb. De AirPi luchtkwaliteit-kit (zie verder) maakt gebruik van de MiCS-271x sensoren. De verschillende sensoren van SGX lijken sterk op elkaar.

Meer informatie: http://www.sgxsensortech.com/sensor-selector/

SGX Sensortech MiCS-6814

SGX Sensortech MiCS-6814

De meerkanaals gassensor MiCS-6814 is onder andere gevoelig voor NO2, vanaf circa 10-50 ppb (20-100 µg/m3). Met deze door de fabrikant opgegeven gevoeligheid is de sensor niet geschikt om de in Nederland voorkomende NO2 concentraties zinvol te meten. De sensor is verder gevoelig voor onder andere koolmonoxide (CO), waterstof, ammonia en ethanol.

Meer informatie: http://www.sgxsensortech.com/sensor-selector/

Reactie toevoegen


Reacties

Staat er in de nabije toekomst een test gepland met de NO2 sensor van spec-sensors. https://www.spec-sensors.com/product/digital-gas-sensor-module-no2/

Ingediend door Alain Naets op ma, 18-02-2019 | 08:58


Beste Alain, bij RIVM staat dat niet op het programma. We hopen dat als anderen testen ermee uitvoeren, we de resultaten op deze website kunnen delen.

Ingediend door voogtm op di, 26-02-2019 | 16:28

Als antwoord op door Alain Naets


1zqjjl'"(){}<x>:/1zqjjl;9

Ingediend door Anoniem op za, 10-08-2019 | 22:29


1zqjdj'"(){}<x>:/1zqjdj;9

Ingediend door Anoniem op za, 10-08-2019 | 22:30