Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu werkt samen met iedereen die bijdraagt aan nieuwe manieren om het milieu te meten. Steden, burgers en bedrijven brengen steeds vaker zelf het milieu in kaart. De snelle ontwikkeling van nieuwe technologie maakt dit mogelijk. Het RIVM brengt partijen bij elkaar om samen het milieumeetnet van de toekomst vorm te geven. In de nieuwsbrieven leest u hoe dit meetnet steeds verder vorm krijgt. Heeft u zelf nieuws of vragen? Neem dan contact op met samenmeten@rivm.nl

Nieuwsbrief maart 2021

Op 31 maart 2021 is er een nieuwsbrief verschenen met o.a. de onderwerpen:

  • Jaaroverzicht Samen Meten 2020
  • Hoge opkomst Samen Meten bijeenkomst
  • Plausibiliteit van de fijnstofmeting
  • Het eindevenement van het Snuffelfiets experiment
  • Schone Lucht Anhem
  • en nog veel meer!