Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu werkt samen met iedereen die bijdraagt aan nieuwe manieren om het milieu te meten. Steden, burgers en bedrijven brengen steeds vaker zelf het milieu in kaart. De snelle ontwikkeling van nieuwe technologie maakt dit mogelijk. Het RIVM brengt partijen bij elkaar om samen het milieumeetnet van de toekomst vorm te geven. In de nieuwsbrieven leest u hoe dit meetnet steeds verder vorm krijgt. Heeft u zelf nieuws of vragen? Neem dan contact op met samenmeten@rivm.nl

Nieuwsbrief juni 2020

Op 24 juni 2020 is er een nieuwsbrief verschenen met o.a. de onderwerpen:

  • Nieuwe stap voor Samen Analyseren Tool
  • Zicht op meer Hollandse Luchten
  • Meet je Stad Amersfoort gaat nu ook bodemvocht meten
  • Samen vliegtuiggeluid meten
  • Actief bezig met Citizen Science in het Schone Lucht akkoord