Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu werkt samen met iedereen die bijdraagt aan nieuwe manieren om het milieu te meten. Steden, burgers en bedrijven brengen steeds vaker zelf het milieu in kaart. De snelle ontwikkeling van nieuwe technologie maakt dit mogelijk. Het RIVM brengt partijen bij elkaar om samen het milieumeetnet van de toekomst vorm te geven. In de nieuwsbrieven leest u hoe dit meetnet steeds verder vorm krijgt. Heeft u zelf nieuws of vragen? Neem dan contact op met samenmeten@rivm.nl

Nieuwsbrief november 2020

Op 30 november 2020 is er een nieuwsbrief verschenen met o.a. de onderwerpen:

  • Samen Meten zoekt vrijwilligers voor sensormetingen
  • Ammoniaksensoren onder de loep
  • Forum Samen Meten gelanceerd
  • Honderden Noord-Nederlanders gaan zelf fijnstof meten
  • Samen Geluid Meten in de gemeente Nijmegen