Waarom citizen science?

(Fietsers en voetgangers steken een drukke autoweg over. Voice-over:)

VROLIJKE MUZIEK

VOICE-OVER: Het RIVM wil graag ondersteuning bieden aan mensen die zelf luchtkwaliteit willen meten.
Deze vorm van onderzoek, waarbij de burger zelf bijdraagt aan het leveren van resultaten heet 'citizen science'.
MARGA JACOBS: Citizen science betekent voor mij vooral dat burgers het zelf kunnen gaan doen.
CHRISTINE STROUS: Wij merken dat mensen die geïnteresseerd zijn in luchtkwaliteit het leuk vinden om te weten hoe de luchtkwaliteit in hun woonplaats is maar het eigenlijk nog belangrijker vinden om te weten hoe de lucht bij hen in de buurt is.
FRANK KRESIN: Ik vind citizen science belangrijk om drie redenen.
Enerzijds de betrokkenheid van burgers bij hun leefomgeving in de tweede plaats dat meer gegevens leiden tot meer inzicht en het derde is dat ik hoop dat het meer handelingsperspectief biedt en daarmee bijdraagt aan een schone, gezonde en leefbare stad.
MENDY VAN DER VLIET: We willen problematiek zoals luchtkwaliteit en klimaatverandering als wetenschappers oplossen maar we hebben ook de burgers nodig, omdat we samen veel meer kunnen doen.
LINDA CARTON: Je wilt wetenschap niet alleen voor de wetenschap niet alleen voor jezelf, maar je doet het voor gezonde mensen voor een goed leefmilieu op de hele planeet en voor een betere toekomst met ons allen.
VOICE-OVER: Om erachter te komen wat mensen verwachten van citizen science en om te kijken wat ze aan ondersteuning nodig hebben is het Samen meten-symposium georganiseerd.
Geïnteresseerde burgers, gemeenten en andere organisaties komen bij elkaar om samen informatie te delen.
ANDRÉ VAN DER ZANDE: We hebben hier een prachtige middag over luchtkwaliteit, citizen science en nieuwe sensoren en dat inspireert mij enorm, want mensen willen niet alleen weten hoe het gemiddeld in Nederland zit, maar mensen willen weten hoe het zit met lucht in hun eigen straat, in hun eigen wijk.
PETER VAN BREUGEL: Ik denk dat we in de toekomst veel meer met citizen science gaan doen, en wél denk ik dat het belangrijk is dat de verwachtingen bij iedereen realistisch blijven met wat je er allemaal mee kan.
GIJS BOERWINKEL: Wat ik vandaag echt een openbaring vond is dat ik naar het grote, nationale instituut van het RIVM dat ik zie als een groot overheidsorgaan dat ik zie dat die eigenlijk al heel erg ver zijn in hun niet alleen het idee dat ze citizen science de toekomst vinden maar ook echt, met het uitdelen van sensors met het openstellen van hun meetstations om iedereen te kunnen laten kalibreren met hun eigen sensors dat ze niet alleen in woord, maar ook echt in daad al heel erg ver zijn in citizen science. Dat vind ik heel leuk om te zien.
FRITS OGG: Wat ik verwacht van dit symposium is vooral een stuk kennisuitwisseling.
Je kunt niet alles weten, je hoeft gelukkig niet alles te weten dus je kunt heel veel kennis op dit moment uitwisselen.
JEAN-PAUL CLOSE: Ik vind dit symposium belangrijk omdat wij dit in Eindhoven al lang doen en wij onze kennis willen uitdragen naar alle andere steden en ze erbij willen betrekken.
ROBBERT DE VRIEZE: Wat ik meeneem van deze bijeenkomst is dat meten aan luchtkwaliteit hartstikke leuk is om te doen maar dat er toch ook wel haken en ogen aan zitten.
Het klinkt makkelijker dan het is, maar in Rotterdam gaan we er wel mee aan de slag.
CORLINE KOOLHAAS: Luchtkwaliteit, waterkwaliteit, weer, noem maar op.
Weet je, het is je eigen leefomgeving, dus doe mee.
VOICE-OVER: Wilt u meer informatie? Kijk dan op samenmetenaanluchtkwaliteit.nl.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het beeld wordt lichtblauw met wit. Beeldtekst: Meer informatie? www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl. Een productie van RIVM. Copyright 2016.)

In bovenstaande video hebben de bezoekers van ons symposium 'Samen Meten aan Luchtkwaliteit' uitgelegd waarom je luchtkwaliteit zou meten met behulp van burgers. Citizen science dus. Verder op deze pagina vindt u meer informatie over citizen science. 

Waarom citizen science?

De redenen waarom burgers (mee) doen aan Citizen Science zijn divers:

  • Het is leuk om bij te dragen aan de wetenschap.
  • Mensen hebben interesse in hun omgeving en gezondheid.
  • Aanvullende lokale metingen ter geruststelling of controle van officiële metingen
  • Overheden willen burgers informeren over lokale concentraties en te voeren beleid
  • Bijdragen aan het open data beleid van overheden.

Wat is citizen science?

Al honderden jaren wordt er onderzoek gedaan naar onze  leefomgeving. Hierdoor  krijgen we steeds meer inzicht in veranderingen over lange tijd in klimatologische of ecologische processen. In de loop van de tijd is het verzamelen en analyseren van deze data steeds meer een taak geworden van universiteiten en onderzoeksinstituten als het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.  Professionals dus.

Tegenwoordig zijn steeds vaker ook weer burgers betrokken bij wetenschappelijk onderzoek. Dit wordt Citizen Science genoemd. Want burgers zijn in staat om met lokale kennis, creativiteit, extra rekenkracht, financiële middelen of dataverzameling bij te dragen aan de wetenschap. Soms worden burgers bij het hele onderzoeksproces betrokken: van het opstellen van de onderzoeksvraag tot het verwerken van de resultaten. Met name het verzamelen van grotere hoeveelheden data op een grote(re) geografische schaal is één van de grote voordelen van Citizen Science.

Citizen Science stimuleert creativiteit, biedt een kritisch platform voor de wetenschap, en bevordert nationale en internationele samenwerking. Door middel van Citizen Science worden wetenschap en maatschappij dichter bij elkaar gebracht

Technologische mogelijkheden en wetenschappelijke waarde

De verwachting is dat Citizen Science de komende jaren snel zal groeien. Technische voortuitgang maakt meetapparatuur zoals sensoren voor luchtkwaliteit, betaalbaar en toegankelijk voor het publiek. De opslag van, en toegang tot data is door ICT-ontwikkelingen veel makkelijker geworden.

Citizen Science maakt het dus mogelijk om op grote(re) schaal wetenschappelijk onderzoek te doen,  zónder dat daarbij de kosten hoog oplopen. Wanneer de op deze manier verkregen data niet systematisch van de juiste waarde  afwijken, hoeft de  kwalitatief mindere data, die grote onzekerheden bevat, geen problemen op te leveren. Het gemiddelde van een grote hoeveelheid datapunten kan namelijk dicht bij de waarde liggen die gemeten zou worden met een officieel meetapparaat.

Voorbeelden van sterk ICT-gedreven Citizen Science projecten kunnen worden gevonden op de volgende websites: 

Websites van projecten op het gebied van luchtkwaliteit waarbij Citizen Science in meer of mindere mate een rol speelt zijn:

Ontbreekt er iets op deze lijsten? Laat een reactie achter en we voegen het toe!

Toepassingen van citizen science

Er zijn veel verschillende toepassingen voor de data die met Citizen Science verkregen worden. Denk bijvoorbeeld aan en schoon wandel– en fietsnetwerk. Doordat meetinformatie op basis van goedkope sensoren lokaal beschikbaar is, wordt de burger ondersteund om  een gezonde keuze te kunnen maken. Bovendien levert Citizen Science op die manier ook meer kennis op over lokale luchtverontreiniging. Deze gegevens kunnen worden gebruikt als een extra input voor lokale (en nationale) beleidsvorming.

In heel Europa zijn meetnetten voor luchtkwaliteit opgezet met als doel te monitoren of de Europese luchtkwaliteitsnormen worden behaald.  Het beheer en onderhoud van deze vorm van monitoring is duur. In Nederland wordt op bijna honderd locaties gemeten. Als burgers bijdragen aan extra dataverzameling, ontstaat er een meer gedetailleerd lokaal beeld van de luchtkwaliteit. Dergelijke projecten bieden ook ruimte voor nauwere interacties tussen overheden en burgers.