Met het project CleanAir @School meten leerlingen de luchtkwaliteit rondom hun school. Hiervoor hangen de  leerlingen speciale meetbuisjes van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu op. Zo zie je waar de meeste vervuiling door uitlaatgassen zit. De leerlingen en hun ouders worden gestimuleerd na te denken over wat ze er zelf aan kunnen doen.

Europees project

De meetresultaten van scholen uit 14 landen komen op een Europese CleanAir @School-kaart. In Nederland  zijn de eerste vier pilotscholen,  in Zwolle en Apeldoorn,  al begonnen met meten. Ook in Malta, Ierland en Schotland zijn de scholen al volop bezig.

Wil je weten hoe het meten precies in z’n werk gaat? Bekijk de uitleg en het lespakket in de pdf-files.

Misschien verder in de herfst

Als de metingen goed lukken, gaan we kijken of we in het najaar nog een meetcampagne kunnen organiseren. Gemeentes of scholen die interesse hebben kunnen zich melden via samenmeten@rivm.nl. De materiaalkosten zijn per school ongeveer €200.

Het CleanAir @School project wordt gecoordineerd door het Europees Milieu Agentschap, de EEA, zie https://www.eea.europa.eu/themes/air/cleanair-at-school