Presentatie door J. Wesseling (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) op de bijeenkomst Samen Meten voor burgerinitiatieven op 21-9-2018, over de ijking (kalibratie) en het gebruik van sensoren voor stikstofdioxide en fijn stof.