Maastricht heeft een neus voor luchtkwaliteit

In november 2016 schakelde de gemeente Maastricht de hulp in van inwoners om een beter beeld te krijgen van de luchtkwaliteit. De gemeente wilde het luchtkwaliteitsbeleid verbeteren. Tegelijkertijd wilde de gemeente gehoor geven aan de behoefte van inwoners die wilden weten hoe het staat met de luchtkwaliteit in hun buurt. De animo om mee te doen was groot. 63 bewoners gingen aan de slag met het meten van de luchtkwaliteit in de stad. De 44 bestaande meetpunten van de gemeente werden in een klap uitgebreid met 63 extra punten verzorgd door inwoners. Hoewel het project eigenlijk maar een jaar zou duren helpen inwoners nog steeds met het meten de luchtkwaliteit.

Astrid Vermeulen, senior beleidsmedewerker Wonen en Leefkwaliteit van de gemeente Maastricht: “We geven inwoners nu al drie jaar de mogelijkheid om metingen uit te voeren met NO2-buisjes. Op veel locaties valt de concentratie stikstofdioxide gelukkig mee. Wij bespeuren in die gevallen vaak verbazing bij onze bewoners. Ze dachten dat de luchtkwaliteit veel slechter was. Aan de andere kant hebben wij dankzij de inzet van onze bewoners ook een locatie ontdekt die in de landelijke monitoringstool niet als knelpunt werd aangegeven. Belangrijk was dat we vooraf hebben we uitgelegd dat we niet al het verkeer op deze locatie kunnen weren. Daarom verkennen we momenteel welke maatregelen we wel kunnen treffen om de uitstoot daar te verminderen.”