logo MySense

Het project MySense: samen meten we luchtkwaliteit in Horst aan de Maas in een agrarische regio in Noord Limburg. Naar aanleiding van de nu ver gevorderde plannen voor de vestiging van mega varkens en kippen vlees- en mestverwerkings-bedrijven en het gemis aan lokale meetgegevens en monitoring van luchtkwaliteit hebben omwonenden dit “Samen Meten” initiatief genomen.

Sensorkit van lego

Geïnspireerd door vele burgerinitiatieven in stedelijke gebieden is door de vereniging Behoud de Parel een sensorkit ontwikkeld. De kit is opgebouwd uit een soort van “Lego” software en hardware steentjes: modulair en uitbreidbaar met vele sensors, mogelijke dataformaten, sensor configuratie en management. Er is uitvoerig gebruik gemaakt van software ontwikkelingen in binnen en buitenland.

De kit meet en uitvoer mogelijkheden: lokatie/meteogegevens (GPS, Grove/Adafruit/Seed), fijnstof (Dylos, Nova, Shiney, Plantower), gassen (Alpha Sense: ammoniak, stikstof-, koolstof-, zwaveloxides en ozon), metadata en data archivering (spreadsheet, Influx, MySQL, HTTP), internet verbindingen (LAN, WiFi, LoRaWan), remote control, update management en calibratie van de sensoren. De gassensoren voor de kit worden ontwikkeld samen met Fontys GreenTechLab.
Alle software (Python) is open source en is beschikbaar gesteld via Github.

De ontwikkeling en binnenshuis calibratie testen zijn zomer 2017 afgerond. Zodra een goede behuizing voor de kits is gevonden en de gassensoren zijn getest, starten de eerste veldtesten in september 2017. Daarna volgt een uitrol van 10-15 sensorkits plaats op afwisselde locaties in de regio.

Voor meer informatie, bijv. voortgang, resultaten, FAQ, grafieken met meetgegevens van landelijke meetstations in de regio Limburg, is te vinden op de website van Behoud de Parel Samen-Meten. De uitgebreide project documentatie, rapportages en software is vrij beschikbaar en is te downloaden via Github.

In het kader van “citizen science in beeld” heeft het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een filmpje gemaakt van de MySense sensorkit ontwikkeling (voorjaar 2017).