Op 17 mei 2019 trapten 30 fietsers letterlijk af om de luchtkwaliteit op de fiets te meten.

Een meetkastje met sensor op elke fiets brengt hun route in kaart en meet onderweg de luchtkwaliteit. In dit project duidt  RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  de real-time verzamelde gegevens. Het is moeilijk om met kleine sensors de luchtkwaliteit goed te meten. Daarom zorgt RIVM voor voortdurende ijking van de sensors, zodat de kwaliteit en betrouwbaarheid van de gegevens zo goed mogelijk is.

Onder de fietsers waren betrokkenen uit de provincie, en wethouders uit verschillende gemeenten uit de regio Utrecht. Er fietsten ook leden van fietsersverenigingen mee, naast medewerkers van het RIVM  en de bedrijven SODAQ en Civity.

Snuffelfiets met gele hesjes

De aftrap was de start van een vernieuwend project. Daarbij meten maar liefst 500 vrijwilligers een jaar lang al fietsend fijnstof in de buitenlucht. Het doel van het project is kennis vergroten over het gebruik van sensoren op fietsen en de luchtkwaliteit op fietsroutes te bepalen. De verzamelde gegevens kunnen bijvoorbeeld helpen bij de verbetering van de infrastructuur. En ook bij de ontwikkeling van meer groene fietsroutes.

Dit project is een samenwerking tussen de provincies Utrecht en Gelderland, verschillende gemeenten, fietsorganisaties, de bedrijven SODAQ en Civity en het RIVM.

De meetgegevens zijnbeschikbaar via www.snuffelfiets.nl. Daarnaast zullen ze ook terug te vinden zijn op het Samen Meten dataportaal

Tussenresultaten

Op 21 januari 2020 zijn de eerste resultaten gepresenteerd op een bijeenkomst voor deelnemende fietsers. De sheets zijn beschikbaar. Ook is er een tekst met uitleg bij de sheets gemaakt.

Op 2 juni 2020 zijn de resultaten gepresenteerd in een webinar voor de deelnemers. Vragen die deelnemers eerder stelden (ook over meer algemene zaken rond luchtkwaliteit) worden daarin behandeld.  De webinar is terug te zien en ook de sheets zijn beschikbaar.