Vlammen openhaard

Benzeen

Dit is een afbeelding van een file, welke fijnstofuitstoot veroorzaakt.

Fijn stof (PM2,5/PM10)

ozon

Ozon (O3)

roet

Roet (EC)

no2

Stikstofdioxide (NO2)

file in de binnenstad

Ultra Fijn Stof (UFP)

so2

Zwaveldioxide (SO2)

Meer weten over onze meetnetten?

Zelf meten?

Meer weten over citizen science?