Het Open Knowledge Lab (OK Lab) in Stuttgart organiseert een succesvol Citizen Science project. Het doel is het zichtbaar maken van fijn stof op plekken waar nu niet gemeten wordt door officiële instanties.  Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ontsluit de (open) meetgegevens van deelnemers uit Nederland ook op het Samen Meten dataportaal .

Luftdaten.info

Het OK Lab mikte op 300 metende burgers in Stuttgart. Dat is gelukt en meer dan dat! Er doen inmiddels al veel meer mensen mee, ook buiten Stuttgart en zelfs buiten Duitsland! In Nederland sluiten ook steeds meer mensen een fijnstofsensor aan op Luftdaten.info.

Luftdaten Europa

http://deutschland.maps.luftdaten.info

Op de projectwebsite staat informatie over hoe je zelf een sensor uit verschillende onderdelen op kunt bouwen. De info is ook in de Nederlands taal beschikbaar.  Een van de Nederlandse deelnemers heeft een blog gemaakt met gedetailleerde uitleg over zijn zelfbouwactiviteiten. Hij koos o.a. voor een andere behuizing. 

De eerste metingen van fijn stof gebeurden met de Shinyei PPD42NS, maar de nu gebruikte sensor is de Nova SDS011 sensor. In het project is de sensor vergeleken met een meer geavanceerde optische monitor voor fijn stof (Grimm). Op sommige dagen is sprake van een goede overeenkomst, maar vooral bij hogere concentraties en luchtvochtigheden meet de SDS011 vaak hogere concentraties. Zie bijvoorbeeld het document van 12 juli 2018 waarin RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de ervaringen met de SDS011 sensor beschrijft. Toch leveren de data veel informatie op, bijvoorbeeld over de variatie in de tijd of verschillen tussen locaties. Ook zijn Citizen Science metingen een goede manier om mensen te betrekken en bewustzijn te vergroten. De meetdata worden weergegeven in een viewer .

Het project stelt de meetdata beschikbaar als open data. Het RIVM laat de data van Nederlandse deelnemers zien op de website samenmeten.rivm.nl. Dit dataportaal heeft als doel om sensordata van de leefomgeving centraal te ontsluiten. Het is een experimentele omgeving waarin onderzoek gedaan wordt naar hoe goedkope sensoren gebruikt kunnen worden. Het weergeven van de meetgegevens van Luftdaten is een experiment. Het is mogelijk dat de data niet altijd beschikbaar zijn. De locaties worden bij benadering weergegeven. We kiezen ervoor om de locatie iedere keer op een iets andere plek te leggen, zodat geen herleiding naar een bepaald adres mogelijk is.