Geluid heeft invloed op de kwaliteit van de woon- en leefomgeving van mensen. Die invloed kan zowel positief als negatief zijn. Sommige mensen willen onderzoeken hoeveel geluid er is door zelf metingen te doen. Via samenmeten.nl wil het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu deze citizen scientists hierbij ondersteunen.

Geluidsensor aan dakrand

Doel en kwaliteit van de geluidmetingen

Als je geluidmetingen wil doen is het verstandig  eerst te bedenken wat je met de metingen wil doen. Aan (officiële) geluidmetingen die als doel hebben rekenmethoden te valideren worden hoge eisen gesteld. Niet alleen heb je een goede (klasse I) microfoon nodig, ook worden er hoge eisen gesteld aan de omgeving van het meetpunt. Zijn er geluidreflecties aan muren of obstakels? Zijn er stoorbronnen? Voor informatieverstrekking of het aantonen van trends zijn minder strikte eisen. Je kunt dan goedkopere (klasse-II) microfoons gebruiken. Die zijn makkelijker te gebruiken en ook daardoor geschikter voor burgermetingen. Toch is het ook bij die metingen verstandig om op te letten of er geen geluidreflecterende oppervlakten, obstakels of andere stoorbronnen in de buurt zijn.

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzoekt hoe de ondersteuning bij geluidmetingen het beste vorm kan worden gegeven. Zo willen we bijvoorbeeld delen hoe we met zelfgemaakte sensorkits geluid meten. Het RIVM wil resultaten van geluidmetingen door burgers opnemen in het samenmeten.rivmRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.nl dataportaal. Daarnaast gaat het samenmeten team in gesprek met verschillende burgerorganisaties die met geluidmetingen bezig zijn. Zo leren we hoe we ze kunnen ondersteunen om de metingen te doen en te duiden. We geven hieronder een aantal voorbeelden van ‘citizen science’ geluidmeetprojecten.

Geluidmetingen Schiedam

Citizen scientists in Schiedam meten naast luchtkwaliteit ook geluid. In Schiedam ondervinden burgers overlast van geluid, en ook specifiek van laag frequent geluid. Dit lage bromgeluid kan onder andere veroorzaakt worden door generatoren die in havens worden gebruikt door aangemeerde schepen. Burgers in Schiedam hebben daarom geluid gemeten met geluidsensoren. De geluidmeetkits die hier zijn gebruikt, zijn ontwikkeld door het RIVM. Het RIVM heeft de meetdata van 5 meetkits geanalyseerd in combinatie met enquêtes onder de deelnemende burgers, en de resultaten zijn teruggekoppeld tijdens een bewonersbijeenkomst. Voor het RIVM was dit een leertraject. Op dit moment werken we aan een nieuwe, verbeterde versie van de geluidmeetkits.

 

Sensor.Community: internationale geluiddata verzameld

Het internationale platform Sensor.community laat allerlei metingen zien, bijvoorbeeld fijnstof, temperatuur en nu ook geluid. Op dit nieuwe platform zijn verder gegevens van verschillende communities te vinden. Luftdaten valt ook onder het Sensor.Community platform. Sensor.Community komt binnenkort met een handleiding om zelf een DNMS (Digital Noise Measurement Sensor) te bouwen. De metingen hiervan zijn ook op het platform terug te zien. De eerste DNMS-testmetingen zijn gestart in oktober 2019. 

Voor de luchtmetingen werken we al samen met Sensor.Community. De Luftdatenmetingen in Nederland staan op ons samenmeten dataportaal. We onderzoeken of dit voor de geluidmetingen ook mogelijk is.

Testmetingen van Sensor.Community. geluidsensoren in verschillende behuizingen.

Vliegtuiggeluid

Bij vliegvelden wordt al jaren geluid gemeten via NOMOS, Sensornet en andere systemen. Het is ook mogelijk om via een app op je telefoon zelf geluid te meten. Dit geluid wordt dan aan specifieke vliegtuigen gekoppeld.

Eén van de app’s waar je zelf geluid mee kunt meten is Explane. Deze app meet het piekniveau van vliegtuiggeluid. De verzamelde gegevens zijn openbaar beschikbaar. De TU Eindhoven start op korte termijn een onderzoek naar de kwaliteit en bruikbaarheid van de Explane-metingen.  De metingen zijn niet heel nauwkeurig, onder andere omdat ze afhankelijk zijn van de gebruikte telefoon. Maar ze zijn bijvoorbeeld wel informatief over de hoeveelheid geluid op de plek waar wordt gemeten.

Vliegtuiggeluid meten met Explane.