Een van de projecten uit het Innovatieprogramma Milieumonitoring van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu richt zich op het testen en ijken van sensoren voor luchtkwaliteit. Niet alleen testen we hoe goed de sensoren het doen, ook doen we onderzoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.  Het onderzoek bestaat uit:

Testen in het lab

In 2017 zullen labtesten worden uitgevoerd voor gassensoren. In de exposurekamer worden sensoren aan gecontroleerde concentraties gassen, temperatuur en luchtvochtigheid blootgesteld. De testprotocollen worden ontwikkeld in samenhang met het opstellen van een Technische Specificatie door de Europese normalisatiewerkgroep. RIVM vertegenwoordigt samen met experts van ECN en VSL Nederland in deze werkgroep.

Testen in het veld

In 2016 heeft het RIVM voorbereidingen getroffen om in 2017 verschillende sensoren langdurig te testen op een aantal referentiestations. Samen met DCMR en GGD Amsterdam zijn zes officiële meetlocaties uitgekozen waarop vergelijkende metingen worden uitgevoerd. De zes locaties zijn (onder voorbehoud):

  1. RIVM - Cabauw Wielsekade (regionale achtergrond)
  2. RIVM - Veldhoven Europalaan (stedelijke achtergrond)
  3. RIVM - Utrecht Kardinaal de Jongweg (binnenstedelijk verkeer)
  4. RIVM - Breukelen A2 (rijksweg)
  5. GGD Amsterdam - Amsterdam Einsteinweg (stedelijke rijksweg)
  6. DCMR - Rotterdam Geulhaven (industrie)

 

De tests zullen aanvangen met de volgende sensoren of sensorboxen:

  • Sensorbox: AirSensEUR,
  • Gassen: Alphasense NO2,
  • Fijn stof: Alphasense OPC N2, Shinyei PPD60V, Shinyei PPD42NJ, Grove PPD42NS

Op deze stations kunnen in overleg met de eigenaren van de stations ook sensoren van andere partijen worden toegevoegd. Belangrijke voorwaarden zijn dat alle data onbewerkt uitgewisseld worden en dat resultaten open gepubliceerd worden.

Naast de zes teststations zijn er ook mogelijkheden op de andere stations in Nederland (de blauwe punten op onderstaande kaart). Bijvoorbeeld om een kortdurend ijkexperiment uit te voeren. De resultaten van de sensor moeten in de ijkperiode systematisch met de officiële meetresultaten worden vergeleken. Met die vergelijking kan worden gecontroleerd in hoeverre de bij de sensor geleverde formules in staat zijn om een goede concentratie te bepalen. Indien de beschikbare formules niet volstaan kan met behulp van de verzamelde data een eigen relatie worden afgeleid om de concentraties te bepalen. In de praktijk zijn verschillende omgevingskenmerken van belang bij de bepaling van concentraties, dit varieert een beetje van stof tot stof.

teststations voor sensoren

 

IJken tijdens de meting

De sensor is geijkt en dan start de echte meting. Maar hoe weten we of de sensor niet verloopt? Of misschien was er geen mogelijkheid om de sensor te ijken aan officiële metingen en weten we dus niet hoe goed de sensor het doet.

Om ook tijdens de metingen de kwaliteit te borgen ontwikkelen we slimme technieken om sensoren als het ware online te ijken. We gebruiken daarvoor niet alleen de data van de officiële meetstations, maar ook modellen. In de komende pilot projecten proberen we een techniek uit die gebruik maakt van uurlijkse modelberekeningen.  Door op deze manier continu de kwaliteit van de sensordata te monitoren en verbeteren willen we de data voor iedereen beter bruikbaar maken.

Reactie toevoegen


Reacties

We zien dat de metingen hoofdzakelijk in de Randstad uitgevoerd worden, maar er zijn in Limburg langs het grensgebied nog grote 'witte plekken' tussen Venlo en Roermond,wat te denken met het Duitse Ruhrgebied met miljoenensteden op een steenworp afstand zoals Dusseldorf,Keulen Essen,en Aken.,En aan de andere kant de Belgische kant met steden zoals Brussel en Antwerpen,, mijn vraag is kunnen in het grensgebied tussen Venlo Weert Roermond meer meetpunten gerealiseerd worden?

Ingediend door bert op ma, 02-01-2017 | 12:08


@bert, door de ontwikkeling van nieuwe goedkopere sensortechnologie is het de verwachting dat er op termijn op veel meer plaatsen gemeten kan gaan worden. En dan niet alleen door officiële meetinstanties maar ook door anderen. Zo kunnen we inderdaad de 'gaten' steeds beter opvullen. team samen meten - rivm

Ingediend door voogtm op wo, 04-01-2017 | 10:44


Is er al een rapportage over de meetresultaten beschikbaar?

Ingediend door Ben Slijkhuis op wo, 07-02-2018 | 12:20


Helaas hebben we nog geen rapportage van iets dat op de ijkstations is getest. Op The Things Conference ( 03-02-2018) hebben we wel een presentatie o.a. hierover gegeven. https://www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl/media/3781

Ingediend door grausl op vr, 16-02-2018 | 10:19

Als antwoord op door Ben Slijkhuis