Interactieve kennisagenda

De kennisagenda "Samen meten aan luchtkwaliteit" schetst de kansen die de snelle innovatie van ICT en sensoren en burgerparticipatie biedt en de behoefte aan kennis om die kansen te verzilveren. Organisaties die kennis opbouwen op dit onderwerp worden uitgenodigd om de agenda verder in te vullen met activiteiten / projecten. Op die manier werken we aan een breed gedragen agenda en maken we samen meten aan luchtkwaliteit mogelijk.

De kennisagenda is gemaakt in Google Docs. Klik hier om naar het document te gaan. 

Om de kennisagenda in Google Docs te kunnen bewerken dienen we het document met u te delen. U kunt dit bij ons aanvragen via email. Vermeld daarin het emailadres waarmee we het document gaan delen. Dit kan een Gmail adres zijn, of een willekeurig emailadres waaraan u een Google account heeft gekoppeld. Voor het aanvragen van een Google account klik hier.

 

Banner

Reactie toevoegen